Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k nominacím na Cenu ministra za rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví 2023

Vytvořeno: 18. 10. 2023 Poslední aktualizace: 10. 11. 2023

Dobrovolnická činnost je v současných zdravotnických zařízeních v České republice vnímaná jako velmi přínosná, dobrovolníci pomáhají zdravotníkům v péči o pacienty a umožňují lékařům a sestrám soustředit se na poskytování kvalitní odborné zdravotní péče.

Navrhované ocenění ministra zdravotnictví za rozvoj dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví by mělo podpořit zvýšení prestiže dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví, jeho atraktivnost a postavení dobrovolníků ve společnosti. Současně by mělo zdůraznit význam dobrovolnictví v oblasti zdravotnictví a posílit respekt veřejnosti v širším kontextu.

Přílohy