Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt na podporu dobrovolnické činnosti ve zdravotních službách

Vytvořeno: 18. 12. 2019 Poslední aktualizace: 11. 4. 2022

Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví jako součást systému poskytování zdravotních služeb může přispět ke zvýšení kvality péče i spokojenosti pacientů. Ministerstvo zdravotnictví proto v červnu roku  2019 spustilo tříletý projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Projekt vytvoří inovativní národní dobrovolnický program pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS), který bude přispívat ke kvalitě a efektivitě poskytované zdravotní péče. Budou nastaveny a implementovány jednotlivé procesy, které vedou k tomuto cíli. Jedná se především o speciální vzdělávací program a nastavení vzdělávacích procesů v oblasti koordinace dobrovolnické činnosti, vytvoření pozice koordinátora dobrovolníků ve zdravotnictví v rámci katalogu prací, vytvoření a implementace inovativní Metodiky dobrovolnictví u PZS. V neposlední řadě jde o nastavení procesů a zásad informovanosti o programu a vytvoření koncepce informačních kampaní v oblasti dobrovolnictví.

Nově zaváděné prvky budou pilotně testovány ve vybraných zdravotnických zařízeních a v pravidelných intervalech bude hodnoceno využití inovací v praxi. Po dobu pilotního provozu budou získávány informace a zpětné vazby od dobrovolníků, pacientů, rodinných příslušníků a zdravotníků. V rámci projektu bude také proveden průzkum motivací a postojů veřejnosti k dobrovolnictví v nemocnicích.

Plán projektu předpokládá, že jeho realizací dojde k rozšíření dobrovolnických aktivit ve zdravotnictví nejméně o 20 %. V dlouhodobém časovém horizontu lze očekávat celoplošné zavedení dobrovolnictví do systému českého zdravotnictví.

Bližší informace k projektu jsou uvedeny na odkazu zde.