Ministerstvo zdravotnictví podpoří vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny v Brně

Vytvořeno: 13. 10. 2022 Poslední aktualizace: 14. 10. 2022

                                           


Ministerstvo zdravotnictví dne 13. října 2022 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 1 280 856 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Oprávněným žadatelem v rámci této výzvy předem definovaného projektu bude Centrum Kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno. Hlavním cílem této výzvy je rozšířit stávající kapacity pro poskytování nejmodernější péče v oblasti kardiovaskulární a transplantační medicíny, zvýšit její regionální dostupnost v jihomoravském a dalších regionech a podpořit co nejširší využívání moderních léčebných metod a technologií.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.