Ministerstvo zdravotnictví podpoří rozvoj kapacit simulačních center

Vytvořeno: 15. 9. 2023 Poslední aktualizace: 18. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 15. září 2023 vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem „Posílení a rozvoj kapacit simulačních center“

Alokace výzvy činí 158 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Účelem podpory je zvýšení kapacity stávajících simulačních center, které fungují při lékařských fakultách veřejných vysokých škol. Cílem je umožnit implementaci simulačních kurzů kromě pregraduálního, rovněž v rámci specializačního, postgraduálního, či celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Simulační vzdělávání se široce etabluje v jednotlivých postgraduálních, specializačních či celoživotních vzdělávacích programech, protože pouze teoretická forma výuky těchto profesí nezajistí získání potřebných praktických dovedností. Simulační výuka zvýší pacientskou bezpečnost tím, že bude možné předejít medicínským chybám, protože umožňuje opakování situací a učení se z chyb. Tyto chyby pak nemají fatální charakter.

Oprávněnými žadateli jsou veřejné vysoké školy, jejichž organizační součástí jsou lékařské fakulty.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.