Ministerstvo zdravotnictví podpoří rehabilitační péči o pacienty po kritických stavech

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 30. 6. 2023

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2023 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu.“

Alokace výzvy činí 743 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti intenzivní léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech. Podporovány budou dvě oblasti/aktivity. V rámci aktivity A je účelem podpory vytvoření a vybavení jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a děti a/nebo na centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Účelem aktivity B je vybavení jednotek pro následnou léčebně rehabilitační péči o dospělé a/nebo dětské pacienty v rámci poskytovatelů, kteří mají statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární či traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti.

Oprávněnými žadateli pro aktivitu A i aktivitu B jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou držiteli statutu centra vysoce specializované traumatologické péče I. typu pro dospělé a/nebo děti nebo statutu centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.