Ministerstvo zdravotnictví podpoří pracoviště komplexní rehabilitace

Vytvořeno: 6. 1. 2023 Poslední aktualizace: 6. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace.

Alokace otevřené výzvy činí 1 157 000 000 Kč (pro aktivitu A 868 000 000, pro aktivitu B 289 000 000 Kč) a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Účelem podpory je zvýšení kvality a dostupnosti léčebně rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech. Investicí do infrastruktury vzniknou nová či zrekonstruovaná a moderními zdravotnickými prostředky vybavená pracoviště následné léčebně rehabilitační péče u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují komplexní léčebně rehabilitační péči.

Předmětem otevřené výzvy je podpora jednak existujících pracovištích komplexní rehabilitace a jednak vznik nových pracovišť v regionech s nižší dostupností této péče.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.