Ministerstvo zdravotnictví podpoří činnost Národního screeningového centra

Vytvořeno: 30. 6. 2023 Poslední aktualizace: 30. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2023 vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2., s názvem Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 105 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Účelem podpory je vytvoření a implementace komplexních informačních systémů Národního screeningového centra sloužící k zajištění kvality populačních programů screeningu onkologických onemocnění.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.