Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR

Vytvořeno: 6. 2. 2024 Poslední aktualizace: 21. 3. 2024

Ve čtvrtek 1. února 2024 proběhl seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR, kterého se buď osobně nebo online zúčastnilo neuvěřitelných 230 osob. Pozvánka směřovala vůči zástupcům, kteří se dnes a denně podílí na ochraně zdraví před hlukem (krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Ministerstvo životního prostředí), ale zejména vůči zákonodárcům v Poslanecké sněmovně a Senátu, a také zástupcům asociací nebo sdružení krajů, měst a obcí, které tato problematika zajímá nebo jsou v ní aktivní. Zejména nás velmi potěšila osobní účast zástupců Svazu měst a obcí ČR a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Kolegové z Ministerstva zdravotnictví a Národní referenční laboratoře pro komunální hluk prezentovali základní informace na téma co je to zvuk a hluk nebo ekvivalentní hladina akustického tlaku, co je to hygienický limit, jaká je jeho konstrukce, je-li právně závazný a dále jaké jsou negativní vlivy hluku na zdraví či proč je veřejná produkce hudby vyjmuta ze zákona o ochraně veřejného zdraví a jaká je jiná možnost právní ochrany.

Dále byly sděleny informace týkající se legislativního vývoje právních předpisů v oblasti ochrany zdraví před hlukem a strategického hlukového mapování a hlukové mapy ČR (2022).

V příloze jsou k dispozici prezentace a dostupný je také videozáznamu semináře (omluvte, prosím, zhoršenou kvalitu zvuku na začátku záznamu).

Přílohy