Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo avíza výzev ReactEU

Vytvořeno: 26. 2. 2021 Poslední aktualizace: 26. 2. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu, zveřejnilo avíza výzev v rámci nástroje ReactEU. Na oblast zdravotnictví jsou zaměřeny následující výzvy:

Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Výzva č. 99 Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty

Výzva č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Avíza výzev jsou předběžným oznámením výzev a informují potenciální žadatele o základních parametrech budoucích výzev, podporovaných oblastech a o požadavcích kladených na zpracování projektových žádostí.  Systém pro zpracování žádostí o podporu MS2014+ bude zpřístupněn až po vyhlášení samotných výzev, které je plánováno na konec března 2021. V současné době nelze podávat projektové žádosti.

Pro potenciální žadatele byl zpřístupněn Konzultační servis IROP, který je dostupný přes webové rozhraní a je určen pro řešení konkrétních dotazů k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU. https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/.

V případě nejasností k odbornému zaměření projektů prosím využijte adresu ReactEU@mzcr.cz

Přílohy

Štítky: REACT-EU