Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 18.1.2013 pod Čj.: MZDR 2135/2013, o ochraně veřejného zdraví o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů

Vytvořeno: 20. 1. 2013 Poslední aktualizace: 20. 1. 2013

Přesné znění mimořádného opatření je k dispozici zde.

Přílohy