Mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 14.9.2012 pod Čj.: MZDR 32317/2012, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami

Vytvořeno: 14. 9. 2012 Poslední aktualizace: 14. 9. 2012

Přesné znění mimořádného opatření je k dispozici zde.