Mimořádné opatření – elektronické žádanky v prostředí NZIS, s účinností od 16. 4. 2020

Vytvořeno: 15. 4. 2020 Poslední aktualizace: 15. 4. 2020

Vyvěšeno 15. 4. 2020 

Přílohy