Mezní hodnoty hlukových ukazatelů

Vytvořeno: 30. 11. 2015 Poslední aktualizace: 30. 11. 2015

Mezní hodnoty hlukových ukazatelů jsou vyhláškou o hlukovém mapování stanoveny pro jednotlivé zdroje hluku následovně:

Zdroj hluku Ldvn [dB] Ln [dB]
Silniční doprava 70 60
Železniční doprava 70 65
Letecká doprava 60 50
Průmyslová (integrovaná) zařízení 50 40