Mezirezortní komise zdravotnického školství

Vytvořeno: 27. 9. 2018 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ve středu 26. 9. 2018 za účasti náměstka pro legislativu a právo JUDr. Radka Policara a hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, se uskutečnilo jednání mezirezortní komise zdravotnického školství. Hlavními tématy, kterými se mezirezortní komise zabývala, byla diskuze ohledně označení (pojmenování) odborníků pro narušenou komunikační schopnost žáků ve školství, spolu s tím bylo projednáváno vymezení kompetencí klinického logopeda a speciálního pedagoga se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. Mezirezortní komise se dohodla, že MŠMT ve spolupráci s MZ vytvoří pracovní komisi, která se bude problematikou vzájemné spolupráce dále intenzivně zabývat.