Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015 – nelékařské zdravotnické obory

Vytvořeno: 9. 1. 2015 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona  č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povolání) ve znění pozdějších předpisů.

 

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2015, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání  pro rok 2015.

 

Přílohy