Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2013 – NELÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořeno: 20. 2. 2013 Poslední aktualizace: 20. 2. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů:
Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2013, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání pro rok 2013.

Přílohy