Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2013 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2013 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořeno: 20. 2. 2013 Poslední aktualizace: 20. 2. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:
Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2013, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických povolání pro rok 2013.

Přílohy