Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2018

Vytvořeno: 2. 6. 2017 Poslední aktualizace: 2. 6. 2017

Termín pro předložení žádosti je 10. 10. 2017.

Podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro přidělování neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního programu Rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2018.

Přílohy