Metodická doporučení k dobrovolnictví ve zdravotnictví – komplexní metodika

Vytvořeno: 18. 10. 2023 Poslední aktualizace: 9. 12. 2023

Bezpečné zapojení dobrovolníků v jasně řízeném a strukturovaném prostředí poskytovatele zdravotních služeb vyžaduje dobře nastavené mantinely a profesionální koordinaci celého programu dobrovolnictví ve zdravotních službách.

V rámci projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ byla aktualizována původní metodická doporučení z roku 2009 a 2011 (Věstník MZ č.6/2009, Věstník MZ č. 11/2011).

Nová Metodika shrnuje dvacetileté zkušenosti s dobrovolnickými programy některých poskytovatelů zdravotních služeb v ČR (PZS) a zpracovává témata, která dosud nebyla metodicky uchopena, zejména téma kvalita a bezpečí programu dobrovolnictví ve zdravotních službách (PDZS) v kontextu řízení kvality a bezpečí zdravotních služeb, práci s riziky v PDZS, evaluační systém jako prostředek k internímu řízení a efektivitě. Nově jsou zpracována pravidla pro spolupráci s pacientskými organizacemi, zapojení dobrovolníků v oblasti podpory zdraví a v mimořádných situacích, doporučení pro řízení dobrovolnických aktivit ve specializovaných oblastech péče (např. péče o duševně nemocné, hospicová a paliativní péče, realizace zooterapie a firemního dobrovolnictví ve zdravotnictví).

Metodika je koncipována jako soubor 3 typů dokumentů: 

  • Základní text Metodiky (ZTM) je dokumentem, který popisuje pravidla realizace PDZS v jeho jednotlivých procesech. Informace obsažené v jednotlivých kapitolách je možné průběžně doplňovat informacemi v tematických manuálech k danému tématu.
  • Administrativa PDZS je tvořena přehledem základních a volitelných dokumentů pro realizaci PDZS, zpracovaných ve formě rámcového obsahu, vzorového textu nebo formulářů (jsou samostatně ke stažení níže ve formátu Word).
  • 15 tematických manuálů (TM), z nichž každý detailněji zpracovává některé specifické téma případně příklady dobré praxe. Tyto dokumenty nenahrazují základní text Metodiky, jsou výběrové a volitelné a jsou určeny jako nadstavba k ZTM, dle zaměření a úrovně rozvoje konkrétního PDZS.

Téma hodnocení (evaluace) PDZS zpracované v TM13 je úzce spojeno s evidencí, sběrem dat a statistickou analýzou údajů PDZS v rámci ČR.

Metodika je určena primárně pro PZS, především pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotních službách (KDZS), garanty PDZS a další členy realizačních týmů, kteří se na řízení PDZS podílejí.

 

Přílohy