Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 1. 9. 2023

Vytvořeno: 1. 9. 2023 Poslední aktualizace: 7. 12. 2023

Počasí je velmi proměnlivé a nejinak tomu bude i poslední prázdninový víkend. Na konci letošní rekreační sezóny je však stále mnoho přírodních lokalit, které nabízí velmi kvalitní vodu ke koupání. K dnešnímu dni evidujeme 11 „zákazů koupání“ (černý symbol) a 19 míst bylo označeno jako nevhodné ke koupání (červený symbol).Tošovice areál Heipark v Moravskoslezském kraji

Třetím stupněm kvality vody (oranžový symbol, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat) jsou v důsledku výskytu sinic hodnoceny například vodní nádrž Orlík ve Středočeském kraji, vodní nádrž Brněnská přehrada v Jihomoravském kraji, Máchovo jezero v Libereckém kraji nebo vodní nádrž Lipno v Jihočeském kraji.

Více informací o nebezpečí spojeném se sinicemi a užitečné rady naleznete zde: Sinice a koupání v přírodě, SZÚ (szu.cz).

Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na: Koupací vody (koupacivody.cz).


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Karlovarský

Velký rybník – masový výskyt vodního květu sinic

Královéhradecký

Přírodní koupaliště Trutnov – Dolce park výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofylu-a
koupací sezóna ukončena

 

Stříbrný rybník – masivní výskyt sinic
koupací sezóna ukončena

Olomoucký Vodní nádrž Plumlov – masivní výskyt sinic

Pardubický

Rybník Rosnička – masivní výskyt sinic

Vysočina

Rybník Kachlička – masivní výskyt sinic

 

Vodní nádrž Sedlice – masivní výskyt sinic

Zlínský

Pahrbek Napajedla – masivní výskyt sinic

Moravskoslezský

Vodní nádrž Žermanice – Dolní Domaslavice – masivní výskyt sinic

 

Vodní nádrž Žermanice – Lučina – masivní výskyt sinic

 

Vodní nádrž Žermanice – Soběšovice – masivní výskyt sinic

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Liberecký

Hamerské jezero – zvýšený výskyt sinic

Moravskoslezský

Vodní nádrž Čerťák – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

Olomoucký
Přírodní koupací biotop Paseka – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)
Vysočina

Vodní nádrž Trnávka – městská pláž Červená Řečice – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a, zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)

 

Vodní nádrž Trnávka – Petračka – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

 

Břevnická nádrž – zvýšený výskyt sinic

 

Rybník Ředkovec – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

  Rybník Medlov – zvýšené hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a
Karlovarský

Vodní nádrž Skalka – u ATC Podhoří – zvýšený výskyt sinic

Praha

Koupaliště Šeberák – zvýšený výskyt sinic

Středočeský

Jezero Ostrá – výskyt sinic a zvýšené hodnoty ukazatele chlorofyl-a

Ústecký

Rybník Chabařovice – výskyt sinic; provozovatel ukončil koupací sezónu

 

Vodní nádrž Nechranice – Kemp u hráze – zvýšený výskyt sinic

 

Vodní nádrž Nechranice – Tušimice – zvýšený výskyt sinic

Jihočeský

Staňkovský rybník – jižní břeh – překročeny limitní hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

 

Rybník Hejtman – překročena limitní hodnota ukazatele sinic

 

Vodní nádrž Orlík – ATC Radava – překročeny limitní hodnoty ukazatele sinice a chlorofyl-a

Pardubický

Vodní nádrž Pastviny – Panelovka – zvýšený výskyt sinic

 

Vodní nádrž Pastviny – Šlechtův palouk – zvýšený výskyt sinic


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.