Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR – 16. 11. 2022

Vytvořeno: 21. 11. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Již 10. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice (ČR) se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnil dne 16. listopadu 2022 v  Benediktském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.

Odborné setkání se jako doposud každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu za účelem zviditelnění významnosti problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, ale i sociální péče.

Cílem 10. Kulatého stolu bylo zhodnotit národní strategie, implementaci doporučení EPUAP za uplynulé období a diskutovat možná zlepšení v oblasti prevence, sledování výskytu dekubitů a jejich ošetřování v ČR.

 

Kompletní tisková zpráva je ke stažení ZDE

 

Fotografie z akce

Přílohy