Kontrola oprávněných osob

Vytvořeno: 24. 1. 2022 Poslední aktualizace: 24. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví je na základě ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a v návaznosti na § 98 téhož zákona, věcně příslušným orgánem ke kontrole činnosti právnických a podnikajících fyzických osob při provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, tj. oprávněných osob, které podnikají na základě udělení oprávnění k provádění této činnosti dle § 98 odst. 3 a 4 zákona č. 372/2011 Sb.

Aby byl průběh jednotlivých provedených kontrol MZ jednotný a standardizovaný, byl ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vypracován Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ke kontrole činnosti oprávněných osob při hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, který je zveřejněn ve Věstníku MZ č. 12/2015.

Zúčastněné subjekty jednotlivých kontrol:

  • Ministerstvo zdravotnictví
  • Kontrolovaná oprávněná osoba
  • Hodnocený poskytovatel zdravotních služeb (pasivně)