Kontakty – oddělení ČIL

Vytvořeno: 27. 8. 2010 Poslední aktualizace: 10. 4. 2024

adresa: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd, elektronická adresa: mzcr@mzcr.cz, fax.: +420 224 915 997

Viz také MZ ČR Kontakty.

Telefonní čísla mají formát +420 224 97x xxx, kde x xxx je telefonní linka. Viz Rozdělení referentů podle lokalit.

Titul Příjmení Jméno Funkce Email Telefonní linka Místnost
  Důrová Lenka sekretariát Lenka.Durova@mzcr.cz 2 403 306
Mgr. Třískala Zdeněk vedoucí oddělení Zdenek.Triskala@mzcr.cz 2 545 307
RNDr. Procházka Pavel zástupce vedoucího oddělení Pavel.Prochazka@mzcr.cz 2 564 308
Mgr. Hronec Lukáš referent Lukas.Hronec@mzcr.cz 2 903 310
Mgr. Lukášová Karolína referent Karolina.Lukasova@mzcr.cz 2 829 308
Mgr. Vojáková Monika referent Monika.Vojakova@mzcr.cz 2 581 310
Mgr. Zdráhalová Lucie referent Lucie.Zdrahalova@mzcr.cz 2 586 305