Kontakt na oddělení krizové připravenosti

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR
oddělení krizové připravenosti

Palackého nám. č. 4
128 01 Praha 2

e-mail:  oddeleniokp@mzcr.cz