Konkretizace přidělených částek v jednotlivých položkách u projektů navržených k podpoře z dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016 a Seznam projektů podpory zdraví dodatečně neschválených k poskytnutí stát.dotace

Vytvořeno: 7. 4. 2016 Poslední aktualizace: 7. 4. 2016

Přílohy