Koncepční skupina projednala finální rozdělení alokace ReactEU na oblast zdravotnictví

Vytvořeno: 3. 2. 2021 Poslední aktualizace: 4. 2. 2021

Dne 2. února 2020 se uskutečnilo 3. jednání Koncepční pracovní skupiny pro rozvoj a posílení odolnosti systému českého zdravotnictví s ohledem na využití prostředků ReactEU. Na tomto jednání byli členové skupiny informováni o finální výši alokace ReactEU na oblast zdravotnictví a jejím rozdělení mezi jednotlivé prioritní oblasti. Nově schválené rozdělení alokace pro ReactEU pro oblast zdravotnictví činí celkem 19,3 mld. Kč (celkem 71,48 % z alokace pro ČR).


Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu plánuje podpořit prioritní oblasti prostřednictvím 4 výzev:

  • Výzva č. 98- Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby
  • Výzva č. 99- Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty
  • Výzva č. 100- Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic a Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic
  • Výzva č. 102- Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb – Rozvoj laboratorních kapacit zdravotních ústavů a Rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic

Předpokladem je, že by jednotlivé výzvy měly být postupně vyhlášeny v průběhu března 2021. Před samotným zveřejněním výzev Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví nyní připravuje ke zveřejnění v nejbližší možné době tzv. avíza výzev, které budou již obsahovat základní informace nutné pro přípravu projektových žádostí.

Příslušná avíza budou zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, Centra pro regionální rozvoj i Ministerstva zdravotnictví.

Bližší informace jsou uvedeny v přiložené prezentaci.

 

Přílohy