Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost: vyhlášené a plánované výzvy – podrobné informace, harmonogram výzev

Vytvořeno: 27. 1. 2016 Poslední aktualizace: 27. 1. 2016

Ministerstvo zdravotnictví by chtělo v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost odkázat potenciální žadatele o podporu na seznam důležitých linků, kde je možné nalézt informace o již vyhlášených a plánovaných výzvách pro rok 2015 a 2016 spolu s dalšími důležitými informacemi souvisejícími s plněním podmínek úspěšné administrace a realizace projektu.

Důležité odkazy jsou k nalezení zde: