Instrukce IGA MZ II.

Vytvořeno: 27. 2. 2009 Poslední aktualizace: 27. 2. 2009

Instrukce IGA MZ II. k poskytování účelové podpory VES 2008 – 2011


Na základě výsledků jednostupňové veřejné soutěže 2008 – 2011, která byla uzavřena dne 19.11.2008 a následně zveřejněna na internetových stránkách MZ ČR, vydává VZV v souvislosti se změnou výše sociálního pojištění tyto Instrukce k poskytování účelové podpory – viz příloha.


Vrácení 1 % sociálního pojištění se týká i ostatních pokračujících projektů z dříve uzavřených soutěžích IGA MZ.

Přílohy