Institucionální podpora – Dedikace

Vytvořeno: 21. 3. 2013 Poslední aktualizace: 21. 3. 2013

 

Na základě dotazů a nejednotosti při vykazování výsledků (uvádění dedikací) dosažených v rámci řešení koncepčního rozvoje výzkumné organizace („RVO“) – institucionální podpora, ministerstvo zdravotnictví („MZ“) jako poskytovatel, uvádí znění „DEDIKACE“, které je nutné u těchto výsledků uvádět:
 
  • Podpořeno MZ ČR – RVO („název organizace – zkratka, IČ“)
    • „Supported by Ministry of Health, Czech Republic – conceptual development of research organization („name of organization – abbreviation, IN“)“ nebo
    • „Supported by MH CZ – DRO („name of organization – abbreviation, IN“)“

Tato dedikace musí být uvedena u všech výsledků, jichž bylo dosaženo z fin. prostředků (i částečně) poskytnutých v rámci této podpory.

Přílohy