Informace pro žadatele o udělení/prodloužení akreditace v rámci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE / DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Vytvořeno: 21. 10. 2016 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Žadatelé o udělení nebo prodloužení akreditace pro vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ (Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie) si podávají žádost na celý vzdělávací program. Ty části, které nemohou zajistit sami, zajistí smluvně.