Informace pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022

Vytvořeno: 18. 2. 2022 Poslední aktualizace: 18. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví informuje žadatele o dotaci, že přílohu k žádosti „Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji“ mohou stáhnout na odkazu  ZDE (Evidence skutečných majitelů)

 

Tuto přílohu dokládají pouze evidující osoby (jedná se o právnické osoby, které mají skutečného majitele). V případě, že žadatel nepodléhá povinnosti evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, do přílohy nic nevkládá.