Informace pro účastníky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie – absolvování psychoterapeutického minima

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Asociace klinických psychologů ČR oznamuje:

Vzhledem k minimálnímu zájmu účastníků zařazených do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie o absolvování psychoterapeutického minima v podobě alternativy a) ze vzdělávacího programu (tj. absolvování akreditovaného certifikovaného kurzu v psychoterapii v rozsahu 140 hodin, z toho 80 hodin sebezkušenosti a nácviku základních psychoterapeutických dovedností a 60 hodin supervize) se aktuálně nekoná.

Většina školenců v této oblasti jako podmínku splnění vzdělávání volí alternativu b) (tj. absolvování 200 hod. zahájeného komplexního akreditovaného psychoterapeutického vzdělávání)