Informace pro příjemce dotace – s platností od 9.8.2021 byla upravena příloha Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 9. 8. 2021 Poslední aktualizace: 9. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví na základě zkušeností upravilo přílohu Pokynů pro žadatele a příjemce Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb.

K úpravám došlo v příloze P04 Výkaz způsobilých výdajů.

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Přílohy