Informace pro příjemce dotace – s platností od 1.4.2021 byly upraveny Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 30. 3. 2021 Poslední aktualizace: 30. 3. 2021

Ministerstvo zdravotnictví upravilo Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb (nyní verze 2.00).

K úpravám došlo v kapitole XVI. Finanční podmínky. Harmonogram plateb byl uveden do souladu s předpokládaným čerpáním. Byla zvýšena platba na začátku realizace zasílaná na financování výdajů v roce 2021. Platební podmínky byly upraveny i v jednotlivých Rozhodnutích o poskytnutí dotace vydávaných pro příjemce dotačního programu. 

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přílohy