Informace o zvýšené kontrole projektů 3.2 IOP

Vytvořeno: 5. 8. 2011 Poslední aktualizace: 5. 8. 2011

V návaznosti na výstupy z Auditu realizace projektů 1. výzvy oblasti intervence 3.2 IOP a především snahu odboru evropských fondů o intenzivnější kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti začal odbor evropských fondů aplikovat nová opatření, která se týkají kontroly zadávacích podmínek, návrhů smluv a monitorovacích zpráv, do kterých budou intenzivněji zapojeni externí poradci odboru evropských fondů. Z tohoto důvodu existuje riziko, že odbor EF nedodrží lhůty, které jsou stanoveny Příručkou pro žadatele a příjemce. Blíže viz Příloha.

Přílohy