Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019

Vytvořeno: 1. 2. 2020 Poslední aktualizace: 24. 1. 2022

Ve smyslu s § 26 zákona  č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví obecné informace o výsledcích kontrol činnosti osob, oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí v roce 2019, které byly provedeny oddělením kvality zdravotních služeb.

Kontroly byly provedeny v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách). Ze všech kontrol byly vypracovány protokoly.

Předmětem kontrol bylo plnění zákonných povinností fyzické či právnické osoby, která je držitelem oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb dle § 98 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., při provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb; plnění podmínek pro udělení tohoto oprávnění podle § 98 odst. 5 a 6 zákona č. 372/2011 Sb. oprávněnou osobou i po udělení oprávnění; samotný proces hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí, které musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, v platném znění.

Počet provedených kontrol: 2
Počet kontrol bez nedostatků: 2
Počet kontrol s nápravným opatřením: 0