Informace o výkladu pojmu „bezplatné dárcovství krve“

Vytvořeno: 11. 11. 2010 Poslední aktualizace: 11. 11. 2010

Z důvodu vysvětlení užívaného pojmu „bezplatné dárcovství krve“ v transfuzním lékařství a příslušných právních předpisech v České republice, odbor farmacie Ministerstva zdravotnictví sděluje, že tento pojem vychází z článku 2 doporučení Rady Evropy č. R(95)14, ve kterém je, v aktuální verzi zveřejněné Radou Evropy, uvedeno:Dobrovolní bezplatní dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezplatným dárcovstvím slučitelné“.