Informace o průběhu zasedání ministrů pro zdravotnictví ve dnech 14. – 15. dubna 2019 v Bukurešti

Vytvořeno: 16. 5. 2019 Poslední aktualizace: 16. 5. 2019

 

Ve dnech 14. – 15. dubna 2019 se v Bukurešti uskutečnilo neformální zasedání ministrů zdravotnictví. Radě předsedala rumunská ministryně zdravotnictví, Sorina Pintea. Evropskou komisi zastupovala generální ředitelka DG SANTÉ Anne Bucher. Delegaci ČR vedl ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch.

dopolední sekci jednání přednesla ministryně Pintea projev o problémech v přístupu k některým léčivům, konkrétně k inovativním a drahým léčivým přípravkům
a možnostem, jak přístup pacientů urychlit. PRES předložilo členským státům (ČS) konkrétní dotazy k diskusi. Následoval tour de table, kde kromě ČS vystoupily také Švýcarsko a Norsko. ČS uznaly přínos včasného přístupu k léčbě a využívání stávajících možností (early dialog, compassionate use), ale hlavní důraz kladly na bezpečnost léčiv a přidanou hodnotu
pro pacienty. Jako řešení vysokých cen léčiv, jejich dostupnost a zároveň udržitelnost zdravotních systémů uváděly mnohé ČS, včetně ČR, spolupráci buď regionální, nebo na úrovni EU a zvýšení transparentnosti cen léčiv. Pomoct by mohla revize nařízení ke vzácným léčivům. Zrychlené procedury by měly být pouze výjimečně používaným opatřením. EK uvedla,
že v červnu bude prezentovat výstup z evaluace nařízení ke vzácným léčivům včetně návrhu dalších kroků. Ujistila také o pokračující podpoře ČS při řešení této problematiky.

Následoval oběd ministrů na téma boje s virovou hepatitidou. Jedná se o téma, které je
pro Rumunsko palčivým problémem. ČR má malý výskyt této nemoci a může nabídnout sdílení dobré praxe ohledně vakcinačních programů, které byly na národní úrovni zavedeny.

V odpolední sekci věnované implementaci směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči diskutovaly ČS o přínosu a výzvách mobility pacientů.
ČS hodnotily implementaci směrnice na národní úrovni a význam Evropských referenčních sítí ke vzácným nemocem (ERN) zodpovězením předem stanovených dotazů. Využití směrnice pro léčbu je v EU spíše nízká, mnoho zemí včetně ČR eviduje malou účast pacientů. Překážkou může být jazyková bariéra, vysoké finanční náklady na léčbu v jiné zemi, nízká informovanost o podmínkách fungování apod. Všechny ČS podpořily vznik ERN a jejich další rozvoj. EK podpořila ČS v začlenění ERN do národních zdravotních systémů a potvrdila podporu této iniciativy i nadále.