Informace o projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III

Vytvořeno: 8. 8. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu spolufinancovaného Evropskopu unií z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Podpora vzniku Center duševního zdraví III.

Předmětem projektu je vznik a zajištění fungování Center duševního zdraví (dále jen „CDZ“). Projekt řeší podporu a začlenění osob se zdravotním postižením (lidí s dlouhodobým duševním onemocněním) do běžného života tím, že zavádí ověřený model péče multidisciplinárního týmu doplňující péči zdravotníků o sociální rehabilitaci v přirozeném prostředí člověka.

 

Projekt implementuje do praxe principy Strategie reformy psychiatrické péče .

 

Bližší informace k projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III jsou uvedeny v příloze č. 1.

Přílohy