Informace o cenách léků

Vytvořeno: 19. 7. 2020 Poslední aktualizace: 15. 10. 2021

Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění zveřejňovaný dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění .

Seznam uvádí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady. Seznam zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv a je dále aktualizován v závislosti na vydání rozhodnutí ve správním řízení.

 

Přejít k informacím o cenách léků