Informace náměstka ministra zdravotnictví a hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. o vyhodnocení a dopadech restrikce v hygienické službě v letech 2006 – 2012 a související usnesení Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny

Vytvořeno: 18. 9. 2014 Poslední aktualizace: 18. 9. 2014

Dne 4. září 2014 projednal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR informaci náměstka ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D., která se mj. týkala vyhodnocení a dopadů restrikce v hygienické službě v letech 2006 – 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR.

Výbor přijal v této věci usnesení č.48. Uvedené sdělení hlavního hygienika a usnesení výbor je uvedeno v přílohách.

Přílohy