Informace Ministerstva zdravotnictví k heliportům

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 9. 3. 2023

Hlavním smyslem snahy ministerstva je zajištění maximální bezpečnosti a kvality provozu letecké záchranné služby (LZS) a jejím cílem je vznik celostátní sítě certifikovaných heliportů/známých ploch pro přistání u páteřních zdravotnických zařízení i v terénu. Součástí celého projektu je paralelně probíhající tvorba národního katalogu standardizovaných provozních ploch pro LZS, který bude k dispozici provozovatelům vrtulníků pro LZS, poskytovatelům zdravotnické záchranné služby i všem spolupracujícím součinnostním složkám integrovaného záchranného systému a organizacím podílejícím se na řízení letového provozu v České republice.

Přílohy