Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízeních transfuzní služby a krevních bank za rok 2013

Vytvořeno: 1. 12. 2010 Poslední aktualizace: 1. 12. 2010

V souladu s novelou vyhlášky č. 143/2008 Sb., o lidské krvi, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nový formulář pro vyplnění údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2013. (viz příloha)

Vyplněný formulář je třeba zaslat v elektronické formě Ministerstvu zdravotnictví do 31. 1. 2014 na adresu jana.milstainova@mzcr.cz.

Přílohy