Formální hodnocení žádostí – Výsledky hodnotící komise v oblasti rozvojových projektů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Vytvořeno: 9. 11. 2015 Poslední aktualizace: 9. 11. 2015

Dne 2. 11. 2015 proběhlo jednání hodnotící komise, která posoudila splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci obdržené v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ pro rok 2016. Formální kritéria byla stanovena Metodikou pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče na rok 2016.

 

Komise rozhodla doporučit k postupu do dalšího kola hodnocení všechny obdržené žádosti o dotaci. Do dotačního řízení tímto postupuje 68 projektů.

 

Na přidělení dotace tímto nevzniká právní nárok.