Fondy švýcarsko-české spolupráce 2007-2012

Vytvořeno: 5. 10. 2011 Poslední aktualizace: 12. 7. 2023

Švýcarská pomoc nově přistupivším státům Evropské unie vychází z dokumentu Federal Act ze dne 24. března 2006 o spolupráci se zeměmi východní Evropy. Federal Act byl následně schválen v referendu.

Tímto procesem byla schválena podpora deseti zemím EU (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) v celkové výši 1 bilion švýcarských franků.
 
Základním cílem podpory je redukce ekonomických a sociálních rozdílů v rozšiřující se Evropské unii.
 
Základními oblastmi podpory fondů švýcarsko-české spolupráce jsou:
 
–          Bezpečí, stabilita a podpora reforem;
–          Životní prostředí a infrastruktura;
–          Podpora soukromého sektoru;
–          Sociální rozvoj.
 
Podpora je poskytována v rámci vymezeného programového období mezi roky 2008-2012.
                                    
Pro Českou republiku je vyčleněno celkem 109,780 mil. švýcarských franků. Hlavním zaměřením dotačního titulu je podpora základní infrastruktury a životního prostředí, podpora soukromého sektoru, výzkum, aktivity nestátních neziskových organizací v sociálním sektoru a sektoru životního prostředí.
 
Pro oblast rozvoje zdravotní péče byl Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořen Program implementace fondů švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Pro oblast zdravotnictví je alokována částka 11,180 mil. CHF.
 
Globálním cílem programu je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající – jedná se o zlepšení kvality a dostupnosti těchto segmentů zdravotní péče. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO. Jedná se o péči, která je v oblasti zdravotnictví poskytována zdravotnickými zařízeními typu léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), hospic, odborný léčebný ústav.
 
Specifické cíle:
 
  1. Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a umírající v oblastech geografického zaměření
  2. Institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací v rámci sektoru péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče na národní úrovni
  3. Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni
 
 
Program implementace fondů švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví byl švýcarskou federální vládou schválen 27.9.2011.