Evropský parlament

Vytvořeno: 4. 4. 2014 Poslední aktualizace: 4. 4. 2014

 

Evropský parlament vykonává společně s Radou legislativní a rozpočtovou funkci, funkci politické kontroly a volí předsedu Komise.

Evropský parlament má 751 poslanců, Česká republika je zastoupena 21 poslanci. Od ledna 2017 je předsedou Evropského parlamentu Antonio Tajani. Evropský parlament je jedinou institucí, která je volena v přímých volbách všemi občany Unie, a to na pětileté funkční období, přičemž poslední volby se uskutečnily v květnu 2014. Počet poslanců za jednotlivé členské státy se odvíjí od celkového počtu obyvatel daného členského státu a řídí se pravidlem proporcionality, přičemž platí, že žádný stát nemůže mít méně než 6 a více než 96 poslanců v Evropském parlamentu. [1]

Mezi každoměsíčními plenárními zasedáními se poslanci scházejí také ve dvaceti stálých výborech v Bruselu. Kromě stálých výborů mohou být vytvořeny ještě podvýbory, dočasné výbory či vyšetřovací výbory. Oblastí veřejného zdraví se zabývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety – ENVI).

Výbor je zodpovědný za tyto oblasti:

  • politika a ochrana životního prostředí;
  • veřejné zdraví;
  • bezpečnost potravin.

ENVI také dohlíží a je, v rámci své působnosti, odpovědný za aktivity unijních agentur jako jsou Evropská léková agentura (EMA), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Úřad pro potraviny živočišného původu.

Stránky Evropského parlamentu naleznete zde.

Stránky výboru ENVI naleznete  zde.


[1] čerpáno zde