EHP/Norské fondy 2009-2014 – Bilaterální fond na národní úrovni, aktualizované znění Pokynu BFNÚ

Vytvořeno: 28. 12. 2015 Poslední aktualizace: 28. 12. 2015

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vyhlásilo dne 9. ledna 2015 výzvu k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. V souvislosti se změnami v Nařízení pro implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014 a rovněž na základě několika dalších faktorů došlo v Pokynu pro žadatele a příjemce a jeho přílohách k nezbytným úpravám vč. nutných upřesnění procedurálních postupů pro žadatele a příjemce grantu.

Více informací týkajících se výzvy a provedených změn naleznete na webových stránkách Ministerstva financí zde.