Efektivní vedení ošetřovatelské dokumentace

Vytvořeno: 6. 5. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně („NCO NZO“) uspořádalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v  pondělí dne 29. dubna 2019 v přednáškovém sále Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů vzdělávací akci s názvem: Efektivní vedení ošetřovatelské dokumentace v praxi.
Cílem setkání byla výměna zkušeností s vedením ošetřovatelské dokumentace a sdílení příkladů dobré praxe.