Důležité: Informace ohledně podávání žádostí RMN 2020

Vytvořeno: 16. 1. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje na změny, které nastaly v rámci Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2020 a Metodiky pro příjemce dotace RMN 2020.

V souladu s Metodikou 2020 Vás upozorňujeme, že žádosti mohou být penalizovány, pokud příjemce dotace neprovedl v řádném termínu vypořádání vztahů se státním rozpočtem (dle zákona č.218/2000 Sb. a vyhlášky 367/2015 Sb.) na základě posledního rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle Výzvy k podání žádosti mohou být žádosti vyřazeny z důvodu překročení maximálního počtu rezidenčních míst, viz  Příloha č. 3 k Výzvě – Maximální počet rezidenčních míst podporovaných oborů RMN 2020

Přílohy