Důležitá informace ke vzdělávacím programům pro Odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Vytvořeno: 10. 7. 2013 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

DODATEK A ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

 

I. Obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, specializačního vzdělávání v oboru:

  • Alergologie a klinická imunologie

  • Klinická genetika

  • Klinická biochemie

  • Klinická hematologie a transfuzní služba

  • Nukleární medicína

 

V kapitole 2. 1 Základní kmen – Povinná praxe probíhá na vlastním pracovišti.

Původní text uvedený pod tabulkou povinné praxe se v bodu 2.1 „Praxe probíhá na pracovištích schválených pro účely specializačního vzdělávání a jejichž laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Praxe, včetně činností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku.mění takto:

„Odborná praxe probíhá na pracovištích, která jsou schopná zabezpečit provádění výkonů uvedených v logbooku a jejichž laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Odborná praxe, včetně činností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Uvedená odborná praxe představuje povinné minimum a má sloužit k dokonalému osvojení si všech výkonů uvedených v logbooku.“

  

II. Obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Mikrobiologie se původní text v bodu 2.1. Základní kmen mění takto:

 

Povinná praxe

Celková doba

Počet měsíců

Úvodní povinná praxe – probíhá v diagnostických mikrobiologických laboratořích pokrývajících dílčí disciplíny mikrobiologie na vlastním pracovišti.

6

Praxe v klinických laboratorních oborech – diagnostických mikrobiologických laboratořích pokrývajících dílčí disciplíny mikrobiologie.

18

z toho 8 měsíců praxe v uvedených laboratořích na akreditovaném pracovišti dle zákona č. 96/2004 Sb., nebo zákona č. 95/2004 Sb.

Povinná praxe na AZ v diagnostické bakteriologii.

3

Povinná praxe na AZ v diagnostické virologii.

2

Povinná praxe na AZ v diagnostické parazitologii.

1

Povinná praxe na AZ v diagnostické mykologii.

1

Povinná praxe na AZ v diagnostické mykobakteriologii.

1

 

 

Původní text uvedený pod tabulkou povinné praxe se v bodu 2.1 „Praxe probíhá na pracovištích schválených pro účely specializačního vzdělávání a jejichž laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Praxe, včetně činností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku.mění takto:

„Odborná praxe probíhá na pracovištích, která jsou schopná zabezpečit provádění výkonů uvedených v logbooku a jejichž laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Odborná praxe, včetně činností na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Uvedená odborná praxe představuje povinné minimum a má sloužit k dokonalému osvojení si všech výkonů uvedených v logbooku.“

 

Vysvětlení k bodu II.

Bod 2.1 v Základním kmeni praxe v klinických laboratorních oborech, která probíhá v – diagnostických mikrobiologických laboratořích v celkové délce 8 měsíců (tj. povinná praxe v diagnostické bakteriologii – v délce 3 měsíce, virologii – 2 měsíce, parazitologii – 1 měsíc, mykologii – 1 měsíc a mykobakteriologii – 1 měsíc) musí probíhat na akreditovaných pracovištích podle Zákona č. 96/2004 Sb. nebo Zákona č. 95/2004 Sb.

Zbývající praxe tj. Úvodní povinná praxe v délce 6 měsíců a část Praxe v klinických laboratorních oborech v délce 10 měsíců může probíhat na vlastních pracovištích bez akreditace.